tranphuochung.wordpress.com
Kara Dictionary – Từ điển Nhật việt
Từ điển Nhật việt Kara dictionary là một phần mềm từ điển giúp tra từ cách dùng từ, ví dụ, là một phần mềm không thể thiếu cho ai học tiếng nhật. Giao diện chính của chương trình Cách sử dụng : chạ…