trannhatthanh.wordpress.com
Thiên Diêu
Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Sao Thiên diêu thuộc âm thủy, hóa khí là phá hao, chủ về đào hoa, phong lưu. Sao Thiên diêu tọa mệnh, chủ đa nghi, sợ cô đơn, tư tưởng, sớm trưởng thành, tình cảm phong phú, đ…