trannhatthanh.wordpress.com
Sao Âm Sát
Khẩu quyết an sao Âm sát Dần Tý Tuất Thân Ngọ Thìn Phân lục nguyệt Âm sát lâm Đây là an theo tháng sinh, dựa vào thứ tự: “Dần – Tý – Tuất – Thân – Ngọ – Thìn&#82…