trannhatthanh.wordpress.com
Thiên Đồng ở cung tật ách
Thiên Đồng thuộc thuỷ, cho nên chủ về bệnh bàng quang, bao gồm các bệnh ở hệ bài tiết, như thoái vị bẹn, sa đì, sưng hòn dái, bệnh lậu, viêm niệu đạo, bệnh thận. Do thuỷ làm kim tiết khí, nên lúc T…