trannhatthanh.wordpress.com
Liêm Trinh ở cung tật ách
Liêm Trinh thuộc âm hoả nên chủ về huyết, các bệnh liên quan đến máu. Cổ nhân cho rằng “nam trọng tinh, nữ trọng huyết”, cho nên Liêm Trinh cũng chủ về tinh dịch. Xem có bị vô sinh không, người xưa…