trannhatthanh.wordpress.com
Xương Khúc
Văn Khúc Văn có nghĩa là văn từ, văn tự hoặc có nghĩa là phép luật, như “vũ văn” nghĩa là múa mèn phép luật buộc Khúc có nghĩa là khúc nhạc Xương có nghĩa là một âm Biểu tượng Vũ Khúc, …