trannhatthanh.wordpress.com
Văn Xương – can Tân hóa Kị
Văn xương hóa thành sao Kị, ý nghĩa trực tiếp nhất là “sai lầm về văn thư”, cho nên lúc thi cử, làm hợp đồng, gửi văn thư, .v.v … đều phải cực kỳ cẩn thận để tránh sai lầm, làm tă…