trannhatthanh.wordpress.com
Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức, Long Đức
Ngũ hành Nguyệt Đức, Thiên Đức hành Hỏa Phúc Đức hành Thổ Long Đức hành Thủy Đặc tính về cách an sao Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức thì thuộc tam hợp Dương Tử Phúc của vòng Thái Tuế trong đó Nguyệ…