trannhatthanh.wordpress.com
Sao Văn Xương – Văn Khúc
VĂN KHÚC – Thủy VĂN XƯƠNG – Kim V: Tí, Sửu, Tị, Hợi Đ: Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tí H: Ngọ, Tuất.. Văn tinh. văn chương, chủ khoa giáp 1. Ý nghĩa tính tình: a. Những đặc tính ti…