trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thiên Tướng
THIÊN TƯỚNG Thủy V: Dần, Thân. Đ: Tý Ngọ Thìn Tuất. Sửu, Mùi Tỵ, Hợi H: Mão Dậu Quí tinh. Chủ Quan, Lộc . Tối kỵ Tuần, Triệt 1. Ý nghĩa tính tình: a. Nếu Thiên Tướng đắc địa: – rất …