trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thiên Trù
THIÊN TRÙ Cát tinh. T.c : chủ sự ăn uống. Thiên trù gặp Lộc ở cung Tài: tốt. Hạn có Thiên trù gặp Lực sĩ: được ăn uống no say, gặp Tham Lang : được ăn uống linh đình.…