trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thiên Sứ – Thiên Thương
Thiên Sứ – Thiên Thương Thủy Hung tinh. chủ sự không may. Hai sao này là sao nhỏ, phụ nên thường coi về vận hạn. Hai sao này đóng ở vị trí cố định: Sứ đóng ở cung Tật, Thương đóng…