trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thiên Mã
THIÊN MÃ Hỏa V: Dần (Quý tinh) Đ: Tỵ, Thân, Hợi Tài năng hoạt bát. Chủ sự hoạt động 1. Ý nghĩa tài năng: Thiên Mã chỉ người đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực, lại tháo vát, be…