trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thiên Khôi – Thiên Việt
Thiên Khôi – Thiên Việt Hỏa Quý tinh. thông minh, chủ về khoa giáp. 1. Ý nghĩa tính tình: – thông minh xuất chúng – học hành xuất sắc về nhiều môn, thi đỗ rất dễ da…