trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thiên Diêu
THIÊN RIÊU Thủy V: Mão, Dậu, Tuất, Hợi. Phóng đãng tinh: chơi bời phóng đãng. 1. Ý nghĩa tính tình: – Thiên Riêu rất giống nghĩa với các sao Thai, Mộc Dục, Đào, Hồng, Tham Lang. …