trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thái Dương
THÁI DƯƠNG Hỏa V: Dần, Ngọ, Thìn Đ: Mão,Tỵ Sửu, Mùi H: từ Thân đến Tý Quý tinh. thông minh, khôn ngoan. Chủ quan lộc Thái Dương đóng ở các cung ban ngày (từ Dần đến Ngọ) thì rất hợp vị…