trannhatthanh.wordpress.com
Sao Thái Âm
THÁI ÂM Thủy V: Tuất, Hợi, Tý, Đ: Dậu, Thân, Sửu, Mùi H: từ Dần đến Ngọ Phúc tinh. thông minh. Chủ điền tài 1. Vị trí ở các cung: Đóng ở các cung ban đêm (từ Thân đến Tý) thì rất hợp v…