trannhatthanh.wordpress.com
Sao Quả Tú
Quả Tú V: Hợi. Thuộc Thổ. Hung tinh. T.c : lạnh lùng, cô độc, keo kiệt. Chủ sự cô đơn. – Quả tú thủ hay chiếu Mệnh cung = lạnh lùng, cô độc. – Quả, Phục: hay nói xấu, nói nhảm. – …