trannhatthanh.wordpress.com
Sao Lưu Hà
LƯU HÀ Thủy Hung tinh. thâm hiểm, chủ thủy tai 1. Ý nghĩa bệnh lý: Lưu Hà chỉ bệnh máu loãng, dễ bị băng huyết đối với phụ nữ. Nữ mệnh có Lưu Hà ở Mệnh hay ở Tật, rất dễ b…