trannhatthanh.wordpress.com
Sao Liêm Trinh
LIÊM TRINH Thủy M: Dần, Thân V: Tý, Ngọ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. H: Tỵ, Hợi, Mão, Dậu Hung tinh (chính trực). Nóng nảy cương trực, liêm khiết. 1. Ý nghĩa tính tình: a. Nếu Liêm Trinh đắc địa: …