trannhatthanh.wordpress.com
Sao Địa Không – Địa Kiếp
Sao: Địa Không – Địa Kiếp Hành: Hỏa Đ : Dần,Thân, Tị, Hợi. H: Thìn, Tuất. MỆNH có Địa không – Địa Kiếp: mọi việc đều hoàn toàn thất bại Địa không, Địa Kiếp là hai sát tinh nặng nhất, mạ…