trangtuyensinh.vn
Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là gì? Thi ở đâu Chuẩn - Nhanh - Dễ nhất
Chứng chỉ tiếng Anh B1 hay bằng B1 tiếng Anh là bằng chứng nhận năng lực Anh ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam / Châu Âu