trangha.wordpress.com
Em không phải nhà văn
Nên em không có việc gì để bước qua cánh cổng trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu cả, trừ ngoại lệ năm 2009 em phải khốn nạn với các bác. Đầu tiên là vụ em lỡ bàn phím khui ra việc…