trananhtuan.com
Viết ConTent Cho Khách InBox » Trần Tuấn
Viết được content cho khách inbox là một trong những phần khó nhất của việc viết bài làm content. – Có những bài viết được đầu tư kĩ lưỡng viết rất dài hơn cả 1500 từ nhưng vẫn không có inbox – Còn có bài chỉ cần viết 500 từ là khách inbox ào ào. …