trananhtuan.com
Trở thành Guest post trên blog của Tuấn, tại sao không? » Trần Tuấn
Guest post là gì? Guest Post hay khách đăng bài là một người sở hữu website hay blog tạo ra bài viết độc đáo và nguyên bản (unique and original) sau đó xuất bản bài viết đó lên một blog hay một website khác được đề cập tới tác giả thường đặt ở phía cuối của bài viết. …