trananhtuan.com
Tháng 12 có ý nghĩa gì với Tuấn? » Trần Tuấn
D.E.C.E.M.B.E.R means: D = Done Tổng kết và nhìn lại xem 1 năm mình đã đi đâu, đã làm được gì và CHƯA làm được gì? E = Earning Mình đã đầu tư 365 ngày để nhận lại được gì? Những thành tựu, bài học, kỷ niệm hay sự trưởng thành. C = Connecting Kết …