trananhtuan.com
PAS - Công thức thần thánh để viết content » Trần Tuấn
Content là máu của bất kỳ chiến dịch marketing nào, dù bạn làm affiliate hay không. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nghĩ ra content để viết.Nhiều khi, bạn phải vò đầu bứt tai, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa chỉ để nghĩ ra một vài câu cho content. Và …