trananhtuan.com
Nhân viên sử dụng CRM: 6 cách khiến nhân viên yêu CRM
Hướng dẫn những cách thức đơn giản giúp nhân viên sử dụng CRM một cách tích cực, yêu CRM từ đó nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả công việc.