trananhtuan.com
Mất 1 nhân viên - Mất 1... (LOẠT) khách hàng » Trần Tuấn
Một ngày đẹp trời, nhân viên thập thò ngoài phòng làm việc, đặt lá đơn lên bàn, lí nhí:– Anh ơi, em muốn xin… nghỉ việc.Nhìn lá đơn nằm ngay ngắn trên bàn, trong lòng chúng ta bất giác lặng lẽ ca bài “Và như thế em đi”. Trong bài viết này, tôi nêu ra …