trananhtuan.com
Marketing là gì? 10 điều marketers chuyên nghiệp làm mỗi ngày
Các thông tin có phát huy hết khả năng của mình hay không phụ thuộc rất nhiều vào các marketers chuyên nghiệp. Vậy thì điều mà marketers cần làm hằng ngày là gì