trananhtuan.com
Làm việc theo hiệu quả và làm việc 8h vàng ngọc, bạn chọn cái nào??? » Trần Tuấn
Cách đây nửa năm, nộp hồ sơ xin việc ở cái công ty này mới đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản nộp hồ sơ và đi làm như hầu hết các công ty khác. Nhưng khi vào mới thấy …áp lực quá. Các sếp tổ chức đào tạo kỹ năng mềm với kỹ năng bán …