trananhtuan.com
Làm thế nào để "làm sạch" bài viết của bạn? » Trần Tuấn
1️⃣Hãy để bạn & bài viết của bạn được “nghỉ ngơi” một lúc trước khi chỉnh sửaBất cứ khi nào hoàn thành xong bài viết, đừng chỉnh sửa ngay khi bạn viết xong. Hãy trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Những cuộc đi bộ ngắn hay một tách cà phê có …