trananhtuan.com
Làm gì để khởi nghiệp đỡ vất vả hơn » Trần Tuấn
Tiếp xúc các CEO Việt mới thấy các bạn khổ quá, chả sướng gì. Ông nào thành công trong công ty có tý tiền thì đa phần đầu tắt mặt tối. Chỉ có số ít là thành công mà tôi sẽ lý giải thành công đó ở phần cuối bài viết. Tuy nhiên, bạn cũng …