trananhtuan.com
Giám đốc Marketing - Chief Marketing Officer (CMO) » Trần Tuấn
Mô tả công việc Giám đốc Marketing CMO là người chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động marketing của công ty; xây dựng và phát triển chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn doanh nghiệp. Các công việc chính Giám đốc Marketing Theo dõi xu hướng thị trường để điều hướng …