trananhtuan.com
Đừng nghĩ rằng cứ làm sếp là phải giỏi nhất, những ý tưởng đột phá nhiều khi lại đến từ cấp dưới » Trần Tuấn
Tôi hỏi câu “Quản lý: Là đi dạy hay đi học” thì các anh/chị quản lý thường ngạc nhiên, vì chiều thuận bao giờ cũng là quản lý dạy lại nhân viên cách làm việc. Và đúng là như thế một phần, đặc biệt trong nghề sales, quản lý phải giỏi hơn nhân viên thì …