trananhtuan.com
Digital Marketing Manager » Trần Tuấn
Mô tả công việc Digital Marketing Manager Digital Marketing Manager là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát hiệu quả các hoạt động truyền thông số. Các công việc chính Digital Marketing Manager Xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến …