trananhtuan.com
Chuyên viên SEO - SEO Specialist » Trần Tuấn
Mô tả công việc Chuyên viên SEO Chuyên viên SEO sẽ chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động SEO như xây dựng chiến lược nội dung, chiến lược từ khoá và link building để tăng thứ hạng công ty trên các trang tìm kiếm chính. Các công việc chính của Chuyên viên SEO Nghiên cứu, phân …