trananhtuan.com
Biết luật để "dụng binh" trong hành trình khởi nghiệp » Trần Tuấn
BIẾT LUẬT ĐỂ “DỤNG BINH” TRONG HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP Thành bại tại nhân! Có những người cộng sự gắn bó để khởi nghiệp thành công nhưng không ít cuộc “chia ly” mà đôi lúc vì những lý do có thể lường trước được. Việc xác định luật chơi ngay từ đầu phần nào đảm …