trananhtuan.com
Ban ngày làm thuê - Ban đêm làm chủ » Trần Tuấn
Mấy ngày hôm nay thấy nhiều anh chị trên Group chia sẻ chủ để liên quan đến vừa khởi nghiệp khi còn đi làm thuê. Mình (xin phép cho em xưng là mình cho thân mật) cũng là 1 trường hợp như vậy nên quyết định viết lên đôi dòng chia sẻ về góc nhìn …