trananhtuan.com
Asus làm thuê cho Dell trở thành đối thủ đáng gờm
Asus làm thuê cho Dell từng bước phát triển từ khi làm thuê cho đến khi nắm toàn bộ cơ ngơi của Dell đã làm lên thương hiệu Asus