trananhtuan.com
8 bước mở cửa hàng hoa tươi
8 bước mở cửa hàng hoa tươi với 10 triệu đồng. Kinh doanh hoa tươi không phải là ý tưởng KD mới lạ nhưng đây là hình thức KD ít vốn,lợi nhuận cao