trananhtuan.com
#8 Bí quyết để gia tăng lượng khách hàng tiềm năng với GetFly CRM
Bí quyết để gia tăng lượng khách hàng tiềm năng với GetFly CRM dựa trên 5 yếu tố: khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số trung bình, tỷ lệ quay lại