trananhtuan.com
4 bệnh thường gặp của các doanh nghiệp Việt » Trần Tuấn
Qua một thời gian tư vấn và tiếp xúc với các Chủ doanh nghiệp tại Việt Nam, Tuấn đã đúc kết lại một số căn bệnh chính mà các CEO Việt hay gặp phải và muốn chia sẻ lại với các bạn ở bài viết dưới đây: 1.Không có kế hoạch làm việc cho 1 …