trananhtuan.com
22 Quy luật bất biến trong Marketing bạn nên biết
22 Quy luật bất biến trong Marketing để bạn tham khảo. Bạn không nhất thiết phải áp dụng toàn bộ các quy luật này mà tuỳ vào hoàn cảnh và thời điểm.