trananhtuan.com
13 nguyên tắc sống còn dành cho startups của Paul Graham
13 nguyên tắc sống còn dành cho startups của Paul Graham trong đó thấu hiểu khách hàng là 1 trong những nguyên tắc quan trọng nhất mà các startup cần lưu ý