traiphieu.com
KINH DOANH TÀI SẢN BONDS tiền thân là một quỹ đầu tư chứng khoán - Kinh Doanh Tài Sản BONDS
Dựa trên thuật toán NKT Oscillator (Thuật toán NKT Oscillator viết tắt của New Key Trade Oscillator do chính chủ tịch KINH DOANH TÀI SẢN BONDS nghiên cứu phát minh để định giá các tài sản rủi ro trên thị trường tài chính như: Trái phiếu, cổ phiếu, phái sinh ). Sau 20 năm phát triển thuật toán NKT Oscillator gặt hái được …