traiphieu.com
Chuyên thiết kế, lắp đặt dây truyền may, sản xuất quần áo. - Kinh Doanh Tài Sản BONDS
hợp tác hàng trăm doanh nghiệp may mặc trên toàn quốc, chúng tôi có đủ đội ngũ kỹ sư, thợ lành nghề để lắp đặt cho bạn một dây truyền sản xuất hoàn hảo.