traduquimica.com
Històries d’una drag queen: la taula periòdica
Ahir, 7 de febrer, va ser el dia de la taula periòdica. No us crèieu que se m’havia oblidat, oi? Ja sabeu que m’encanta parlar d’aquesta meravella de la sistematizació de la quími…