traduquimica.com
Any sabàtic: aprenem català i anglès
Com que l’últim recull d’any sabàtic va ser molt químic, avui ens centrarem en la llengua. En les llengües de fet. Sabeu quin idioma és el del text de la imatge? [foto©: Resio] Apunt so…