touch21bj.wordpress.com
[Interview] “2NE1 tuyệt nhất khi được đứng trên sân khấu” (Phần 1)
Source: Kstar10 Viet-trans: GN@Touch2NE1/ 2NE1 Vietnam FC facebook Please take out with full credits. Đã từng có một thời gian khi nghề hát và múa được xem như một việc làm ô nhục ở Hàn Quốc. Chuyệ…